Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Hà Nội sắp có quỹ đất lớn để xây dựng nhà ở
Cập nhật: 7-4-2021

 

Dự kiến trong năm 2021, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 446 dự án với tổng diện tích đất đấu giá hơn 177ha, tổng số tiền dự kiến trúng đấu giá lên tới hơn 23.673 tỷ đồng.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong năm 2021, Thành phố sẽ đấu giá quyền sử dụng đất ở 446 dự án (bao gồm 284 dự án chuyển tiếp). Tổng diện tích đất để đấu giá 177,29 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 23.673,33 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4.882,78 tỷ đồng.

Về diện tích dự án được đưa ra đấu giá, các dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 là 214 dự án (143 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất để đấu giá 140,43 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 17.544,12 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4.009,68 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất để đấu giá 36,86 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 6.129,21 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 873,1 tỷ đồng.

Đối với năm 2022, tổng số dự án sẽ được mang ra đấu giá là 507 dự án; tổng diện tích đất để đấu giá 422,07 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38.123,05 tỷ đồng; dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 6.989,76 tỷ đồng.

Trong đó, dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 là 296 dự án; tổng diện tích đất để đấu giá 381,68ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 33.775,64 tỷ đồng; dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 5.913,13 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 211 dự án; tổng diện tích đất để đấu giá 40,39 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 4.347,41 tỷ đồng; dự kiến phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 1.076,62 tỷ đồng.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023: tổng số dự án 531 dự án; tổng diện tích đất để đấu giá 485,46 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 42.206,39 tỷ đồng; dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 12.521,66 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 là 371 dự án; tổng diện tích đất để đấu giá 410,77 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 35.932,24 tỷ đồng; dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 10.611,68 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 160 dự án; tổng diện tích đất để đấu giá 74,69 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 6.274,15 tỷ đồng; dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 1.909,98 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, việc đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thủ đô thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2021 và các năm tiếp theo là nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ở của người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân.

Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP.

Mặt khác, việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá cũng góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại để thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2020, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như dịch bệnh Covid-19, quy định về thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự án đấu giá còn phức tạp và kéo dài, việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá còn khó khăn, việc khảo sát chọn lựa địa điểm đấu giá chưa phù hợp với nhu cầu của người dân... nên kết quả đấu giá của Hà Nội không đạt kế hoạch đề ra, chỉ đạt khoảng 52% kế hoạch năm với tổng diện tích đất đấu giá gần 72ha, thu khoảng 12.000 tỷ đồng.

 (thời báo kinh doanh)

Các tin khác
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com