Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Áp dụng ISO 3834 giúp doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng suất, cải thiện năng lực tài chính
Cập nhật: 16-9-2020

Thực tế cho thấy, sau thời gian áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 3834 không chỉ giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn giúp họ ra quyết định đúng đắn nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

“Đo sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp…

Ngành Cơ khí ở nước ta đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng và động lực cho các ngành khác phát triển. Ngành Cơ khí có nhiệm vụ cung cấp toàn bộ trang thiết bị cho các ngành Xi măng, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, chế tạo thiết bị điện, đóng tàu và trang thiết bị an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngành Cơ khí đang gặp rất nhiều khó khăn do tỷ lệ nhập siêu vẫn cao hơn xuất khẩu; chất lượng sản phẩm cơ khí còn tồn tại nhiều hạn chế; doanh nghiệp chưa làm chủ được công tác thiết kế đối với các dự án lớn; năng lực, quản trị doanh nghiệp và sự phối hợp, liên kết còn chưa hiệu quả và chưa đáp ứng được như kỳ vọng của các nhà đầu tư…

Thời gian qua, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 3834 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cơ khí trên cả nước. Mặc dù, lúc đầu áp dụng tiêu chuẩn này gặp những khó khăn nhất định trong tiếp cận nhưng sau đó doanh nghiệp đã dần phát huy được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm đáng kể chi phí chất lượng (trong đó có chi phí sửa chữa sản phẩm sai hỏng).

Ý nghĩa hơn, sau khi áp dụng ISO 3834, các doanh nghiệp cơ khí chế tạo đã làm hài lòng các yêu cầu của chủ đầu tư, các nhà thầu nước ngoài. Đây là tiền đề quan trọng trong việc tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn của sản phẩm cũng như nâng cao khả năng xuất khẩu các sản phẩm cơ khí.

Đặc biệt, việc áp dụng ISO 3834 đã giúp doanh nghiệp cơ khí “đo sức khỏe” tài chính hiện tại của mình và đánh giá đúng tiềm năng phát triển trong gian đoạn tới.

Thông qua quá trình triển khai các nhiệm vụ của Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” đã giúp các doanh nghiệp cơ khí xây dựng được phương pháp quản lý khoa học, nâng cao được chất lượng hàn và áp dụng các Tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế vào quá trình sản xuất.

Được biệt, tiêu chuẩn ISO 3834 được áp dụng cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo từ năm 2018 nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý, giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Tiêu chuẩn ISO 3834 yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giám sát hàn,...) cũng như tập hợp các Tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết nhằm bổ sung và làm rõ các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 trong lĩnh vực kỹ thuật hàn.

…và nhiều lợi ích thiết thực khác

Ngoài “đo sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp cơ khí chế tạo khi áp dụng ISO 3834, các doanh nghiệp cơ khí khi áp dụng tiêu chuẩn này còn nhận được những “trái ngọt”. Đó là, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 3834 giúp doanh nghiệp cơ khí chế tạo đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư, các nhà thầu nước ngoài. Đồng thời, giúp doanh nghiệp có cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn của sản phẩm cũng như nâng cao khả năng xuất khẩu các sản phẩm cơ khí.

Bên cạnh đó, với việc áp dụng ISO 3834, các doanh nghiệp cơ khí chế tạo đã thu được những kết quả cải tiến cụ thể như: đo lường được trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực; rút ngắn thời gian sản xuất; giảm lãng phí; tiết kiệm nguyên vật liệu; giảm hàng tồn kho và sai lỗi; giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, công trình.

Ngoài ra, sau khi áp dụng ISO 3834 vào trong sản xuất đã giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo hiểu hơn về những yêu cầu, quy trình xây dựng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Quan trọng hơn, nhờ áp dụng tiêu chuẩn này đã giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn nhằm đáp ưng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đồng thời, việc áp dụng ISO 3834 có thể cung cấp hành lang để đạt được sự chứng nhận toàn cầu về năng lực của doanh nghiệp cơ khí chế tạo có sử dụng hàn trong quá trình chế tạo sản phẩm.

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com