Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Chính sách thuế GTGT mới với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định
Cập nhật: 15-5-2019

Trước vướng mắc của doanh nghiệp về vấn đề nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính đã có lý giải cụ thể.

Đầu tháng 4/2019 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014-BTC ngày 12/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp và người dân chưa rõ là sau khi bãi bỏ Thông tư 134/2014-BTC thì việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thực hiện theo văn bản nào.

Liên quan đến vấn đề này, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết: Căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 và Khoản 14 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp Chính phủ đã có Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 để triển khai.

Trong Nghị quyết, Chính phủ đã nhấn mạnh giải pháp: “ Gia hạn thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày đối với số tiền thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ đồng trở lên. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại giải pháp nói trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo Nghị quyết của Chính phủ.

Qua thời gian gần 4 năm thực hiện, trên cơ sở tổng kết, đ.ánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 63, Chính phủ đã dừng gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT. Nội dung này được tại Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 và giao Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngay sau đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 3/4/2019 bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Khi Thông tư số 134 bị bãi bỏ thì việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về thuế GTGT.

Nói cách khác, kể từ ngày 20/5/2019 việc thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế và hoàn thuế GTGT sẽ được quy định cụ thể như sau: Đối với gia hạn nộp thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Đối với hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý và các văn bản hướng dẫn.

(Baohaiquan)

Các tin khác
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com