MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

 

05/08/2020

Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

1

18/08/2020

Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3

24/08/2020

Nghị định số 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

4

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

 

14/08/2020

Thông tư số 08/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

58

14/08/2020

Thông tư số 19/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

59

20/08/2020

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

77

24/08/2020

Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

79

28/08/2020

Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

81

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản

87